1- Allah’i daima zikretmek.
2- Helal kazanilmis elbise giymek
3- Abdest almak.
4- Bes vakit namaz kilmak.
5- Cunuplukten gusletmek.
6- Rizk icin Allah’a tevekkül (itimad) etmek.
7- Helalden yeyip icmek.
8- Allah’in taksimine kanaat etmek.
9- Tevekkül etmek.
10- Kazaya (yani Allah’in hükmüne) razi olmak.
11- Nimete karsilikk sükretmek.
12- Belaya sabretmek.
13- Günahlara tevbe etmek.
14- Ibadetleri ihlas ile yapmak.
15- Seytani düsman bilmek.
16- Kur’an-i delil tanimak.
17- Olüme hazirlikli olmak.
18- iyiligi emredip kötülükten alikoymak.
19- Giybet etmemek, kötü seyleri dinlememek.
20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek.
21- Akrabayi ziyaret etmek.
22- Emanete hiyaret etmemek.
23- Dinin kabul etmiyecegi latifeyi (sakayi) terk etmek.
24- Allah ve Rasulüne itaat etmek.
25- Günahtan kacinip Allah’a siginmak.
26- Allah icin sevmek, Allah icin bugz etmek.
27- Her seye ibretle bakmak.
28- Tefekkür etmek. (Cenab-i Hakk’in kudretini, azametini ve insanin yaratilisdaki gayeyi düsünmek)
29- ilim ögrenmeye calismak
30- Kötü zandan sakinmak
31- istihza (alay) etmemek
32- Harama bakmamak
33- Daima dogru olmak
34- Esef ve ferahi, yani simariklik ve azginligi terketmek
35- Sihir yapmamak
36- Ölcü ve terazisini dogru tartmak
37- Allah’in azabindan korkmak
38- Bir günlük nafakasi (yiyecegi-icecegi) olmayana sadaka vermek
39- Allah’in rahmetinden ümid kesmemek
40- Nefsinin kötü arzularina tabi olmamak
41- Icki kullanmamak
42- Allah’a ve mü’minlere su-i zan etmekten sakinmak
43- Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak
44- Hayiz (adet) zamanlarinda ve nifas halinde hanimi ile cinsi mukarenette bulunmamak
45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak
46- Yetimin malini haksiz olarak yememek, onlara iyilik etmek
47- Kibirlilik etmemek
48- Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak
49- Bes vakit namazi muhafaza etmek
50- Zulm ile halkin malini yememek
51- Allah’a zirk (ortak) koymamak
52- Riyadan (gosteriden) sakinmak
53- Yalan yere yemin etmemek
54- Verdigi sadakayi basa kakmamak